Stävie kyrka

Adress: Stävie Bygata, 244 66 Furulund Visa karta

Adress: Stävie Bygata, 244 66 Furulund

Romansk kyrka från slutet av 1100-talet med senmedeltida korsvalv. Ombyggnad år 1848 efter ritning av professor C.G. Brunius

Ursprungligen bestod kyrkan av ett tvåkvadratiskt skepp, kor med altarvägg i öster och torn i väster. Vapenhus låg åt skeppets norra och södra sida. De revs samtidigt som de båda sidoskeppen samt nytt torn, inrymmande vapenhus. Efter en omfattande ombyggnad i mitten av 1800-talet fick kyrkan sitt nuvarande utseende.

Dopfunten av sandsten är kyrkans äldsta inventarium och härstammar från kyrkans tillkomsttid. Tillhörande dopskål i tenn är daterad 1694. Ett dopfat av silver är daterat 1901. Predikstolen, kyrkans förnämsta klenod, är tillverkad av mäster Statius Otto på 1630-talet; år 1940 blev den pietetsfullt restaurerad av konservator Erlandsson, Lund. Det rikt ornerade renässansarbetet visar motiv ur Jesu liv. Altaruppsatsen av s.k. additionstyp är från slutet av 1500-talet med målningar från 1746.

Genom kyrkans belägenhet i hägnet av en lummig park, skyddad för hårda vindar, får växtligheten här en synnerligen yppig prägel. Detta i förening med den harmoniska byggnadsstilen gör vår lilla kyrka till en av traktens största idyller.

Show more

Om denna aktivitet

Besöksadress: Kullagatan 2 i Kävlinge
Postadress: Kävlinge kommun, 244 80 Kävlinge

046-73 90 00