Kristofers kapell

Adress: Kapellvägen , 244 38 Kävlinge Visa karta

Adress: Kapellvägen , 244 38 Kävlinge

Kristofers kapell är byggt år 1979 och är uppfört i tidstypisk arkitektur i mörkbrunt tegel. Byggnadens formgivning kan liknas vid en låda med platt tak.

En ny entré byggdes till år 2007 med ytterväggar i aluminiumzinkplåt. Det platta taket täcktes med papp och en lanternin (rund eller polygonal turell (litet torn)) uppfördes mitt på taket. Kapellets befintliga dörrar i koppar flyttades ut i tillbyggnaden och ersattes med nya pendeldörrar.

Kapellet har fått sitt namn efter helgonet Sankt Kristofer som är Gamla kyrkans skyddshelgon. Sankt Kristofer finns avbildad i Triumfbågens insida i Gamla kyrkan.

För att komma till kapellet går man över gångbron som leder in till Nya kyrkogården, det står en klockstapel bredvid kapellet. Klockstapeln invigdes av kyrkoherde Lars Axel Axelsson den 3 november 1991.

Kapellet används för mindre begravningar samt bisättning för anhöriga. Vi lånar ut kapellet till borgliga begravningar. Vid Allhelgonahelgen brukar Kristofers kapell vara öppet för en stund av eftertanke och meditation.

Det finns plats för max 30 personer i kapellet.

Visa mer

Om denna aktivitet

Besöksadress: Kullagatan 2 i Kävlinge
Postadress: Kävlinge kommun, 244 80 Kävlinge

046-73 90 00